Μπάρες για πάρκινγκ

Strabuc 918 Fadini

Μπάρα βυθιζόμενης ηλεκτροϋδραυλικής κίνησης κατάλληλη για την ελεγχόμενη διέλευση αυτοκινήτων.

Read more ...