Μηχανικά & Υδραυλικά Ανοιγόμενοι Μηχανισμοί

Titan 300/400/600

Ανοιγόμενος μηχανισμός ηλεκτρομηχανικής κίνησης για την αυτοματοποίηση μονόφυλλης ή δίφυλλης αυλόθυρας

Read more ...

FADINI HINDI 880

Ανοιγόμενος μηχανισμός ηλεκτρουδραυλικής κίνησης για αυτοματοποίηση μονόφυλλης η δίφυλλης πόρτας. Άνοιγμα φύλλου μέχρι 100 μοίρες.

Read more ...

FADINI MEC 800

Βιομηχανικού τύπου ανοιγόμενος μηχανισμός ηλεκτρουδραυλικής κίνησης για αυτοματοποίηση βαριάς μονόφυλλης η δίφυλλης πόρτας.

Read more ...

Lift Master LYN 400

Ανοιγόμενος Μηχανισμός μεχρι 2.50 μετρα το φύλλο.

Read more ...