Ποιοτικές αυτόματες πόρτες

Η εταιρία μας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του Ελβετικού εργοστασίου κατασκευής αυτόματων θυρών Gilgen Door Systems AG, που κατασκευάζει, τοποθετεί και συντηρεί τις αυτόματες πόρτες με τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα.

Απλές στο χειρισμό τους, ανθεκτικές στις πλεον δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Δυνατότητα διάγνωσης τυχόν βλάβης από τον πελάτη με ένα απλό Reset. Με γρήγορη παράδοση εφόσον διαθέτει μονάδα ηλεκτροστσατικής βαφής.